Klicka här för att rapportera in mätarställning och deltagare.Bauermap

Så här går det till:
Inför warm-up:en eller så snart du kan före säsong rapporterar du in mätarställningen på din(a) motorcykel/ar.
Sedan rapporterar du in din mätarställning varje månad under säsongen och kan därefter följa utvecklingen här på hemsidan.
Säsongen räknar vi från den första klubbåkningen för säsongen vilket är den sk. warm-up:en före Långfredagspremiären och pågår till siste september.

Poängräkning sker enligt följande:

  • 1 poäng per 10 mil under säsong.
  • 5 poäng för varje klubbaktivitet.
  • 10 poäng för kurser i körteknik och säkerhet med SMC.

Exempel: Du kör 300 mil på en säsong, det ger 30 poäng. Du är med på 10 onsdagsturer och semesterresan, det ger 11 aktiviteter a' 5 poäng alltså 55 poäng. Du deltar i 3 Knixkurser med SMC, det ger 30 poäng.
Totalen för säsongen blir då alltså 115 poäng. 10 onsdagsturer är således alltså "värda" lika mycket som 500 mil.

Grundregler:

  • Som klubbaktivitet räknas allt som är markerat i ljusblått i Kalendern, alltså onsdags/dags/semester-turer.
  • Det är bara aktiviteter där vi åker motorcykel som räknas gentemot touringtävlingen.
  • Möter det inte upp minst två medlemmar till en tur räknas den som inställd, du får alltså inga poäng som ensamseglare.

Ställningen uppdateras här på hemsidan varje månad.
Efter säsongen sammanställs två vinnare, dels den som har flest poäng totalt och dels den som har deltagit på flest klubbaktiviteter under säsongen oavsett poängställning i övrigt.
Vinnarna hyllas och premieras på årsmötet.


Mätarställning


Deltagare