Under Holgers ledning tog en kvartett Baurare en tur till Café Freja i Kil.